תחומי התמחות

דיני ירושה

 • סכסוכי ירושה
 • התנגדויות לצוואות
 • צווי ירושה, צווי קיום צוואה, הסתלקויות מעזבון
 • הסכמי חלוקת נכסי עזבון בין יורשים
 • מימוש עזבונות, חלוקתם בין יורשים ומכירת נכסי עזבונות.
 • ייצוג תושבי חוץ בהליכי ירושה בישראל.

עסקאות ומיסוי מקרקעין

 • הסכמי מכר של מגרשים, דירות ונדל"ן תעשייתי ומסחרי, הסכמי שכירות וחכירה.
 • מיסוי מקרקעין.
 • דיני תכנון ובניה.
 • תביעות לפירוק שיתוף במקרקעין וחלוקת מקרקעין, כינוי נכסים.
 • תביעות לפינוי מקרקעין וסילוק יד.
 • תביעות להכרה בזכויות מקרקעין.

משפט מסחרי בינלאומי

 • ייצוג תושבי חוץ וגופים זרים.
 • מתן חוות דעת בענין הדין הישראלי לגופים זרים.
 • הקמת חברות, שותפויות, עמותות ואגודות שיתופיות.
 • הסכמי מייסדים, הסכמי השקעה, הסכמים בין בעלי מניות, פרישת שותף, כניסת שותף, הקצאת מניות.
 • פירוק חברות וכינוס נכסים.
 • הסכמים מסחריים למיניהם, לרבות הסכמי הפצה, הסכמי זיכיון, הסכמי קבלנות, הסכמי יזמות, הסכמים למתן שירותים, הסכמי מכר.
 • ייעוץ שוטף לחברות ולגופים עסקיים בפעילותם השוטפת.
 • אכיפת פסקי חוץ בישראל.
 • פמילי אופיס והשקעות בשוויץ.

ענייני הגירה והסדרת היתרי עבודה למומחים זרים

 • ייצוג מול יחידת ההיתרים ומשרד הפנים
 • קבלת היתרי העסקה למומחים זרים
 • קבלת ויזה למומחים זרים
 • שירותים נוטריונים בשפות עברית ואנגלית

  • אימותי חתימה
  • תרגומים נוטריונים
  • צוואות נוטריוניות
  • אישור חתימת הסכם יחסי ממון בין בני זוג
  • אישורי אפוסטיל
  • כולל שירותים נוטריונים ליהלומנים

ייצוג בבתי משפט – ליטיגציה

 • הגשת תביעות כספיות מכל הסוגים.
 • תביעות לסעדים הצהרתיים.
 • תביעות לאכיפה ולביטול של הסכמים.
 • בקשות לצווי מניעה, עיקולים ולסעדים זמניים.